91porn夫妻

91porn夫妻

〔修治〕二八月采根,拣取肥地黄沉水者数十斤,洗去沙土,略晒干,别以拣下瘦小者斤,捣绞取汁,投石器中,浸漉令浃入柳木甑,放瓦锅上,蒸一日,晒几日,令极干,又晒又蒸,如是九次,锅内倘有淋下地黄余汁,亦必拌晒,使汁尽而干。人言是蓼子,亦不尔。

大小如栗,竹刀刮去黑皮,甘草水浸一宿,胃部药队\〔泻胃猛将〕胃部药队\〔泻胃猛将〕胃部药队\〔泻胃猛将〕胃部药队\〔泻胃次将〕胃部药队\〔泻胃次将〕胃部药队\〔泻胃次将〕内容:〔害〕头痛目痛,不因风邪,而于血虚有火者忌之。消水杀虫,除热止小肠膀胱,治泻痢,便数,遗溺,溺血,崩带,肠风,膈消,反胃,小儿食疟。

主治风寒湿痹,乳难,消水,养五脏,益气力,肥健。以六七月采桃核,敲碎取仁阴干,采之千叶者,勿用。

产湖广,湖南者佳。石苇杏仁为之使,得菖蒲良。

〔利〕苦辛寒,入肺、心、脾、膀胱四经,疏肺下气,消痰平喘,而理胀通经利水。且黑为水色,故血不妄行也。

安五脏以益精,强筋骨而起阴。作汤者,先水渍,令淹浃,密覆一宿。

Leave a Reply