Vol414嫩模糯美子Mini私房三点式内衣秀白嫩肌肤丰满诱惑写真59P糯美子美媛馆

Vol414嫩模糯美子Mini私房三点式内衣秀白嫩肌肤丰满诱惑写真59P糯美子美媛馆

 而今错认山皮条为矮它它。或有太小不均之息。

其寒邪误下作喘,当用麻黄、杏仁、石膏、甘草,即此可推。故虽结胸而不能高踞胸巅,但正在心下而已;不能实力作痛,惟按之痛而已;诊之不沉而深,惟浮而轻浅而已;不能作石硬,惟虚而结阻而已。

浮主中风无力虚。主治宽中,宽肠胃,下气,温中止泻,消牛、马肉积,宿食。

法当以大陷胸汤主之。花、子,气味辛,温。

然此皆太阳病之所由来,非别阴证阳证也。内容:\r旱螺\pc104.bmp\r,味咸,性微寒。

此则是无极极之说。 内容:\r青花黄叶草\pc168.bmp\r,生于山野间。

Leave a Reply